Zimowisko w Zakopanem dla dzieci rolników!

Fot. www.lzselk.pl

Uwaga! Ostatnia chwila, żeby zapisać dziecko na kolonie! Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, przy współudziale Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Trybunalskim organizuje zimowisko dla 80 dzieci rolników. Wypoczynek odbędzie się w terminie od 15 do 23 lutego 2019. Kto chętny?

Miejsce wypoczynku:
Dom wypoczynkowy U FRANKA, ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane www.ufranka.pl www.ufranka.pl
Willa „Grzesiczek”, Olcza-Stachonie 35, 34-500 Zakopane www.grzesiczek.wzakopanem.pl
Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego i lubelskiego, urodzone od 01.01.2003, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koszty uczestnictwa wynosi 400 zł od osoby wraz kosztami przejazdu na wypoczynek. Organizator zapewnia:
– całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym – wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy),
– opiekę medyczną,
– ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków,
– atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne (w ramach programu minimum 2 wycieczki z przewodnikiem w góry, w tym Rusinowa Polana, Morskie Oko dla chętnych, Dolina Chochołowska, Gubałówka, kulig, termy w Chochołowie i Szaflarach, Aquapark w Zakopanem, zwiedzenie Zakopanego z przewodnikiem, prelekcja i zwiedzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzenie Krakowa oraz w drodze powrotnej Częstochowy – udział w Apelu Jasnogórskim);
– zajęcia sportowe na lodowisku i stoku oraz warsztaty edukacyjne z elementami nauki i doskonalenia gier umysłowych, logicznych i intelektualnych.
Istnieje możliwości udziału w wypoczynku dzieci, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością (1200 zł).
Cena nie obejmuje wypożyczenia nart i wjazdu na stoki. Wpłatę należy dokonać na konto podane na stronie internetowej nie później niż 7 dni przed wyjazdem.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych przez szkoły, sołectwa, kluby, rady powiatowe i gminne LZS oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów ustalonych w terminie z koordynatorem projektu: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres:
Urząd Gminy w Ełku
ul: T. Kościuszki 28A,
19-300 Ełk
z dopiskiem „Zimowisko 2019”
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku, lub Zdzisławem Wawrzewskim – sekretarzem Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Trybunalskim – 604-526-667 (tel. 518-034-640, 516-106-667, 876-194-534).
Informacja i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej www.lzselk.pl.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc karta-kwalifikacyjna-nowa-2019 58 KB 360
2 doc Zal._3_oswiadczenie 35 KB 349