Źle używane środki ochrony roślin mogą zniszczyć uprawy

opryskiwacz na polu

Szkolenia i sprawny sprzęt są podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin – przekonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim i zachęca do uzupełniania kwalifikacji.

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zachęca wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Okres zimowy jest do tego znakomitą okazją. W tym czasie jednostki prowadzące taką działalność organizują szkolenia, których programy uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem. Uczestnicy szkoleń, poza wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Przed rozpoczęciem prac wiosennych warto również zadbać o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Zapewnienie prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne – w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych – co 3 lata. Kalibracji sprzętu musi dokonać samodzielnie jego użytkownik.
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zawieszone zostały obowiązki posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. Jednak z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia w/w obowiązków. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni.