Złóż ofertę – zrób warsztaty o HIV/AIDS!

Układanka z czerwonych klocków jak scrabble ze słowami hiv aids
Fot. Gov.pl

Organizacje pozarządowe statutowo zobligowane do wykonywania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia mogą wziąć udział w ogłoszonym przez wojewodę łódzkiego otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2021 r.

Wszelkie szczegółowe informacje, tj. treść ogłoszenia, wzór oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej zamieszczone są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs—warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2021-r
Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Cieślak – starszy inspektor wojewódzki (tel.: 42 664-10-32, e-mail: malgorzata.cieslak@lodz.uw.gov.pl) oraz Pani Justyna Uzarewicz – starszy specjalista (tel. 42 664-10 35, e-mail: justyna.uzarewicz@lodz.uw.gov.pl).