Zmiany we wnioskach o rekompensatę za zakwaterowanie obywateli Ukrainy!

Na tle flag polskiej i ukraińskiej informacja - wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Uwaga! Zmiany w składaniu wniosków o świadczenie pieniężne 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. O zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę dotyczącą terminów składania wniosków dla osób goszczących u siebie obywateli Ukrainy.
W praktyce zmiana oznacza, że osoby, które do 30.06.2022 r. na własny koszt zapewniły obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, wniosek o świadczenie pieniężne muszą złożyć do dnia 31.07.2022 r.( dotyczy to osób, które nie wykorzystały jeszcze limitu 120 dni).

Wnioski złożone po 31.07.2022 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Nowelizacja zakłada również, że wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie po 1 lipca 2022 r. należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
W praktyce oznacza to, że osoby, którym przyznano świadczenie do dnia np.: 10 lipca, którym nie upłynął termin 120 dni, muszą złożyć wniosek na kolejne dni do 10 sierpnia.
Wnioski złożone po upływie miesięcznego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.