Zmieniamy nasze wsie – Domy Ludowe w Mąkolicach i Blizinie wyremontowane

DL Mąkolice - tak jest teraz

Sołectwa gminy Wola Krzysztoporska zmieniają się nie do poznania. W wielu z nich pojawiły się nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pięknieją także domy ludowe, w których społeczną działalność rozwijać mogą Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy ochotnicy czy lokalni działacze. Kolejne dwa budynki – tym razem w Mąkolicach i Blizinie – po gruntownych remontach oddano w ręce społeczników.

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Blizinie

Dom ludowy w Blizinie doczekał się gruntownej modernizacji. I to „gruntownej” dosłownie, bo niektóre jego elementy trzeba było zburzyć do gruntu. Zakres prac polegał na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku. Z uwagi na zły stan techniczny ścian nośnych, konstrukcji i pokrycia dachowego oraz osiadanie warstw posadzkowych konieczna była rozbiórka budynku w części sali głównej i sceny z pomieszczeniami technicznymi. Rozebrana część budynku została wzniesiona od nowa w tym samym śladzie wraz z jej poszerzeniem i z dobudowaniem do niej strefy wejściowej oraz zadaszonego tarasu. W części istniejącej budynku nie objętej rozbiórką zakres prac ograniczony był do drobnych robót budowlanych (dodatkowa ścianka działowa i wybicie otworu drzwiowego) oraz dostosowania istniejących instalacji do potrzeb całości budynku.
W związku z rozbudową budynku trzeba było też przebudować istniejące utwardzenie terenu z kostki brukowej oraz istniejące przyłącza i sieci wewnętrzne zlokalizowane na terenie działki.
Prace zostały zakończone i odebrane w kwietniu 2019 r. i kosztowały 1.052.445 zł.

Modernizacja Domu Ludowego w Mąkolicach

Prace polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Domu Ludowego w Mąkolicach zaczęły się w połowie sierpnia 2018 r. Obiekt rozbudowany został o część kuchenną, kotłownię i sanitariaty. Zewnętrzne schody wejściowe wyposażono w podjazd dla niepełnosprawnych. W części istniejącej budynku zakres prac polegał na miejscowych wyburzeniach, wnoszeniu nowych ścian działowych, wymianie stolarki oraz wydłużeniu okapów. Do wykonania były także wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektryczna. Całość budynku wraz z częścią dobudowaną ocieplona została styropianem (ściany) i wełną mineralną (dach budynku).
Prace zakończyły się w kwietniu 2019 r. i kosztowały 943.370 zł.

Fot. A. Wiktorowicz