Żołnierze szkolili uczniów z Gomulina

młodzież z certyfikatami po szkoleniu

Żołnierze Wojska Polskiego 3 czerwca przeprowadzili dla uczniów klasy 7a Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie szkolenie łączące wiedzę i jej praktyczne zastosowanie.

– Uczestnicy zapoznali się z treściami dotyczącymi: bezpieczeństwa, alarmowania i ewakuacji, ochrony, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i informacji. Ćwiczyli również umiejętność radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach oraz udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieli się, jak reagować w chwili zagrożenia. Dzięki tym warsztatom młodzież zdobyła umiejętności niezwykle potrzebne w życiu – mówią organizatorzy warsztatów.
„Edukacja z Wojskiem” to program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
– W ocenie uczniów zajęcia były bardzo przydatne i uświadomiły im, jak wiele czynników ma wpływ na bezpieczeństwo. Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat poświadczający udział w programie – dodają organizatorzy.

Fot. SP Gomulin