Zrewitalizowany park w Parzniewicach na zakończenie roku szkolnego

Dziewiętnasty czerwca był bardzo ważnym dniem dla mieszkańców Parzniewic. Data ta wiązała się nie tylko z zakończeniem roku szkolnego i odebraniem świadectw przez dzieci, ale również z uroczystym otwarciem po rewitalizacji zabytkowego parku, z którym od zawsze kojarzona jest szkoła w Parzniewicach.

Gmina Wola Krzysztoporska dostała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a kwota dotacji wyniosła 500.000 złotych. Dziś, patrząc na efekt finalny całego przedsięwzięcia, można śmiało stwierdzić, że obiekt ten słusznie nazywany jest „perłą województwa” i przynosi chlubę gminie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi wójt gminy Wola Krzysztoporska – Roman Drozdek, zastępca wójta Mieczysław Warszada, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, dyrektor GOK-U Jolanta Kołacińska, radne gminy Kamila Kaczorowska i Maria Biegańska, sołtysi okolicznych miejscowości oraz byli dyrektorzy szkoły i strażacy z OSP w Parzniewicach. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą odprawianą przez księdza Antoniego Górę. Następnie licznie zebrani rodzice, uczniowie, okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni goście poznali historię parku przedstawioną przez Adriannę Grelę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach. Całość zwieńczyła część artystyczna. Po poświęceniu parku przez księdza Antoniego Górę, symbolicznym przecięciu wstęgi był czas na krótki spacer po zabytkowym obiekcie. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek oraz przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska przypomnieli, jak trudne do zrealizowania było całe przedsięwzięcie i jak wiele problemów pojawiło się w czasie realizacji projektu (między innymi zmiana wykonawcy), by móc ostatecznie cieszyć się z sukcesu.
Później przyszedł czas na uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego uczniowie klasy ósmej zaprosili wszystkich zebranych na cześć artystyczną.
– Mamy nadzieję, że to nie koniec inwestycji związanych z naszą szkołą. Mieszkańcy Parzniewic, ale przede wszystkim uczniowie naszej szkoły, są niezwykle szczęśliwi i wdzięczni, że mogą korzystać z tak pięknie odnowionego centrum przyrody – dodaje dyrektor SP.