Zrób zdjęcie – odbierz nagrodę!

plakat konkurs fotograficzny rozbuduj wyobraźnię ze słoneczkiem i zdjęciami kościoła

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „ROZ-BUDUJ WYOBRAŹNIĘ” realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Ujeździe, Plac Kościuszki 5.

plakat konkurs fotograficzny rozbuduj wyobraźnię ze słoneczkiem i zdjęciami kościoła i jezioraCelem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Prace konkursowe należy przedstawić w formie elektronicznej na nośniku CV/DVD, plik w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze umożliwiającym wydruk w formacie 40 cm x 30 cm, maksymalna waga zdjęcia 10 MB. Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową razem ze zdjęciami(na nośniku CV/DVD) należy dostarczyć w formie wydrukowanej do Biura LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Czas trwania konkursu od dnia 16.08.2022r. do dnia 07.10.2022 r.

Prace konkursowe oceniane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

– Dzieci w wieku 6 – 14 lat
– Młodzież w wieku 15 – 19 lat
– Młodzież w wieku 19 – 25 lat
– Dorośli powyżej 25 roku życia

Organizator przewiduje następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 600 zł, za zajecie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 450 zł, za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz dwa wyróżnienia – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł – w każdej kategorii wiekowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (zgodna rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) oraz RODO (w załączeniu).

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc formularz zgłoszeniowy 56 KB 64
2 doc oświadczenie rodzica,opiekuna dla nieletniego 55 KB 60
3 doc regulamin konkursu fotograficznego 59 KB 62
4 doc RODO 56 KB 68