Związek Komunalny Gmin chce sprzedać nieruchomość w Dobryszycach

napis na białym tle - Uchwała nr 4/21 Związku komunalnego Gmin

UCHWAŁA nr 4/21 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN z/s W KLESZCZOWIE z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dobryszyce, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 18 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w celu wykonania uchwały nr 3/VI/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z sieciami wodociągowymi Zarząd Związku oraz uchwały nr 3/VIII/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sieci wodociągowej uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 630/3 o powierzchni 0,3002 ha wraz ze stacją wodociągową i sieciami wodociągowymi o długości 65.357 mb. z przyłączami, w tym sieć wodociągowa o długości 47.042 mb. oraz siecią wodociągową „Wiewiórów” o długości 16.123 mb., w trybie przetargowym. Działka została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na okres 21 dni tj. od 14.12.2021 r. do 03.01.2022 r., a także zamieszczeniu na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl i w BIP. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść uchwały wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 14.12. uchwała Dobryszyce 857 KB 142
2 pdf 14.12. wykaz Dobryszyce 469 KB 143