Zwrot podatku akcyzowego

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2017 r.

Przypominamy!

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
– w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 29 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.