Życzenia i nagrody dla nauczycieli

Zdjęcie grupowe dyrektorów szkół i wójta

Z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej wójt Roman Drozdek spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Były kwiaty, życzenia i nagrody.

W podziękowaniu za wychowawczy trud, a także odpowiedzialną misję prowadzenia placówek oświatowych, wójt gminy Roman Drozdek razem z Karoliną Piotrkowską, specjalistą do spraw oświaty Urzędu Gminy wręczyli podziękowania i nagrody dyrektorom szkół: Bogusławie Bajerowskiej (SP Bujny), Adriannie Greli (SP Parzniewice), Tamarze Kałcz (SP Bogdanów), Annie Otwinowskiej (SP Wola Krzysztoporska), Magdalenie Ryżewskiej (SP Krzyżanów), Iwonie Zapale (SP Gomulin), a także dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej Ilonie Wieczorek-Michalskiej. Nagrodę otrzymała również Ewa Maciołek, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z SP Gomulin.
Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim nauczycielom dziękujemy za ich trud w kształtowaniu młodego pokolenia.