Park w Parzniewicach – to będzie „perła województwa”

Trwają prace przy zabytkowym parku w Parzniewicach. Już niebawem stanie się on prawdziwą „perłą województwa”. Gmina Wola Krzysztoporska dostała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Prace rewaloryzacyjne parku są kontynuacją tych rozpoczętych w 2016 roku. Miały się one zakończyć w roku 2017, ale wyłoniony w przetargu wykonawca nie wywiązał się z założonych terminów i umowa z nim została rozwiązana. Dokończenie robót powierzono nowej firmie, z którą podpisano umowę 5 kwietnia 2018 r. Ta ma czas na zakończenie prac do 30 października 2018 r.
Obecnie kończą się prace przy budowie alejek parkowych i ogrodzenia. Wcześniej sfinalizować trzeba było pielęgnację drzew i dokonać koniecznych wycinek. Pojawią się też ekościeżki.
Renowacji, a częściowo wykonania od podstaw doczekają się parkowe trawniki. Będą też dosadzone nowe drzewa, pnącza i krzewy. Parkowe alejki oświetlone zostaną nowymi, estetycznymi lampami, pojawi się też mała architektura – altana z wikliny, stół, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a nawet budki lęgowe dla ptaków.

Żeby móc zrealizować inwestycję, gmina wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach II edycji programu priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Na zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja parku w Parzniewicach Małych” WFOŚiGW przyznał gminie dotację w wysokości 500.000 złotych.

Rewaloryzacja zabytkowego parku pozwoli uczynić spójną całość z kompleksu oświatowego. Przypomnijmy, że w 2015 r. zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej. Obok budynku placówki powstało boisko, hala sportowa i przedszkole, a w 2014 r. również plac zabaw. Park będzie też pięknym tłem dla dworu w stylu neobarokowym (obecnie siedziba SP), który został wybudowany w II połowie XIX wieku.

Warto dodać, że podobne działania dotyczą też parku w Woli Krzysztoporskiej. Gmina wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie rewitalizacji tego parku. W tej chwili gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu i informację, czy otrzyma dofinansowanie. Ewentualne prace prowadzone byłyby w 2019 r.

www.zainwestujwekologie.pl