Historia OSP

90 lat OSP w Piekarach

W Piekarach do świętowania okazje były dwie. Po pierwsze 90 lat istnienia obchodziła tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna, po drugie – 9 lipca oficjalnie i uroczyście oddano do użytku zmodernizowany i rozbudowany Dom Ludowy, który służy nie tylko strażakom, ale i Kołu Gospodyń Wiejskich i całej społeczności wsi. […]

Historia OSP

110 lat OSP Krzyżanów

Niewiele jest w Polsce jednostek strażackich, które mogą się poszczycić 110-letnią historią. Taki niezwykły jubileusz obchodziła 1 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie. […]

Historia OSP

Historia OSP Parzniewice

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach sięgają roku 1907, nie zachowały się jednak żadne dokumenty archiwalne […]

Historia OSP

Historia OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają […]

Historia OSP

Historia OSP Jeżów

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie rozpoczyna się 15 maja 1906 roku, taka data  figuruje w archiwalnych rejestrach jako oficjalny […]