Historia OSP Krzyżanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie została założona w dniu 5 sierpnia 1907 roku. Założycielami i pierwszym zarządem byli Konstanty Kostrzewa oraz Błażej Tręda. Pierwsza nazwa tej organizacji w tym czasie to Straż Ogniowa Ochotnicza w Krzyżanowie. W dokumentach z 1927 roku odnalezionych w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie istnieją zapisy, że w tym czasie naczelnikiem był Antoni Kałużny, a jego zastępcą Edward Dawidowicz. Zarząd był dwuosobowy, z tym że naczelnik pełnił jednocześnie funkcję skarbnika, a jego zastępca sekretarza. Pierwsza drewniana remiza wybudowana została w 1908 roku na placu Antoniego Kałużnego. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym czasie były wiadra i beczki na wodę. Następnie jednostka otrzymała sikawkę ręczną wraz z wężami, która chociaż jest już nieczynna do dziś stoi w garażu. W czasie okupacji hitlerowskiej jednostka w Krzyżanowie nie zaprzestała działalności. Jak wynika w zapisów w starych księgach, prowadzone były całodobowe dyżury ogniowe, w skład których wchodziło trzech strażaków. W 1942 roku wybudowana została nowa murowana remiza na placu Józefa Cecotki i Stanisława Budzisza. W 1943 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę, zakupiony został również wóz konny. W latach 1968-1979 został powołany społeczny komitet budowy nowej strażnicy, rozpoczęto gromadzenie funduszy oraz materiałów budowlanych. Środki finansowe w większości pochodziły z organizowanych zabaw tanecznych. Po kilku latach żmudnych starań i zmagań przy pomocy Urzędu Gminy nowo wybudowana remiza oddana została do użytku. Był to rok 1982. W 1985 roku jednostka w Krzyżanowie otrzymała samochód marki „Żuk” z przeznaczeniem do celów pożarniczych. Natomiast w 1987 roku – w 80-tą rocznicę powstania OSP – w dowód uznania za dotychczasową działalność społeczną, mieszkańcy wsi Krzyżanów ufundowali jednostce sztandar. W 1996 roku jednostka wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy „STAR 244”. Był to dar posłów Ziemi Piotrkowskiej ówczesnej kadencji. Samochód pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Był eksploatowany do 2008 r., a następnie został przekazany do OSP w Bogdanowie. W tym samym czasie jednostka w Krzyżanowie otrzymała wóz strażacki „STAR 244” z OSP Gomulin, który wykorzystywany jest do dziś.
W czerwcu 2010 r. doszło do długo oczekiwanej modernizacji strażnicy. Remont został zakończony wiosną 2011 roku, a 17 lipca jednostka obchodziła 104 rocznicę swojego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia odnowionej remizy. Na przestrzeni 105 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie funkcję naczelników pełnili: Konstanty Kostrzewa, Edward Dawidowicz, Józef Bałata, Władysław Jakubiak s. Franciszka, Kazimierz Bugajski, Leszek Jakubiak, Grzegorz Pająk. Natomiast funkcję prezesów pełnili: Błażej Tręda, Józef Rycerz, Stefan Goska, Władysław Jakubiak s. Błażeja, Bronisław Panek, Józef Cecotka, Henryk Blaźniak, Henryk Kulik, Zygmunt Dudek, Zdzisław Siwy. Obecny Zarząd jednostki OSP w Krzyżanowie stanowią: Prezes – Eugeniusz Jakubiak, naczelnik – Robert Maczugowski, wiceprezes – Leszek Jakubiak, z-ca naczelnika – Grzegorz Pająk, skarbnik – Wiesław Odrzywół, gospodarz – Henryk Blaźniak, sekretarz – Sylwester Świstak, członek – Mariusz Cejnóg.