Strażacy rywalizowali w Krzyżanowie

Zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych, żeńskich i seniorskich gminy Wola Krzysztoporska tym razem odbyły się 17 lipca w miejscowości Krzyżanów.

Do zawodów swoje reprezentacje wystawiło 15 funkcjonujących na terenie gminy jednostek (poza jednostką OSP ze Stradzewa, która jest na etapie organizacji). Tradycyjne swoją reprezentację wystawił też samorząd gminny. Zawody odbywały się w dwóch etapach.
W pierwszym swoje reprezentacyjne drużyny młodzieżowe męskie i żeńskie wystawiły w kategoriach:
1) junior młodszy (dziewczęta i chłopcy do lat 12): Parzniewice, Wola Krzysztoporska;
2) junior (mężczyźni od 12 do 15 lat): Mąkolice i Majków Duży.
Drugi etap:
1) junior starszy (mężczyźni od 16 do 18 lat ): Wola Krzysztoporska, Piekary, Oprzężów Gomulin;
2) drużyna żeńska (kobiety bez określonego wieku): Bujny, Wola Krzysztoporska, Mąkolice, Blizin, Piekary;
3) senior (mężczyźni i kobiety powyżej 18 lat) Blizin, Bogdanów, Bujny Gomulin, Jeżów, Krężna, Krzyżanów, Majków Duży, Mąkolice, Piekary, Parzniewice, Rokszyce, Woźniki, Wola Krzysztoporska.

W poszczególnych kategoriach jednostki wywalczyły następujące miejsca:
junior młodszy:
I miejsce MDP z OSP Wola Krzysztoporska
II miejsce MDP z OSP Parzniewice
junior:
I miejsce MDP OSP Majków Duży
II miejsce MDP OSP Mąkolice
junior starszy:
I miejsce MDP OSP Wola Krzysztoporska
II miejsce MDP OSP Piekary
III miejsce MDP OSP Gomulin
IV miejsce MDP OSP Oprzężów
drużyna żeńska:
I miejsce OSP Wola Krzysztoporska
II OSP Bujny
III OSP Mąkolice
IV Piekary
V OP Blizin
senior:
I miejsce Wola Krzysztoporska
II OSP Krzyżanów
III OSP Rokszyce
IV OSP Mąkolice
V OSP Woźniki
VI OSP Jeżów
VII OSP Bujny
VIII OSP Krężna
IX OSP Bogdanów
X OSP Piekary
XI OSP Majków Duży
XII OSP Gomulin
XIII OSP Parzniewice
XIV OSP Blizin

Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze. Uroczystą defiladę jednostek OSP otwierała i później koncertowała dla licznie zgromadzonej publiczności istniejąca już ponad 100 lat orkiestra OSP z Bogdanowa pod batutą kapelmistrza – Tadeusza Paździeja. Uroczystą defiladę pododdziałów prowadził komendant gminny Mirosław Jakubczyk, który złożył także meldunek wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi. Licznie przybyłych gości i radnych na czele z przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką witał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki, który jako najważniejszych wymienił uczestników zawodów oraz gości – przedstawicieli OSP z Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy (Ryszard Golly – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Zalesiu, prezes OSP Zalesie; Alfons Długosz – wiceprezes ZM-G w Zalesiu, członek Zarządu OSP Czarnocin; Tadeusz Korczyński – skarbnik ZM-G w Zalesiu, naczelnik OSP Zalesie; Sławomir Nowak – komendant miejsko-gminny w Leśnicy, zastępca naczelnika OSP w Leśnicy; Jan Koteluk – członek ZM-G w Leśnicy, prezes OSP Czarnocin).

– Drużyny prezentowały wysoki poziom wyszkolenia. Po zakończeniu zawodów nikt nie czuł się przegrany, gdyż wszystkie drużyny otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody, a dodatkowo zwycięskie drużyny otrzymały puchary i podziękowania finansowe ufundowane przez gminę Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu strażackiego – mówi Jan Czubała, specjalista do spraw ppoż. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, który także prowadził zawody.
Tegoroczne zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności strażackich i widowiskiem na miarę oczekiwań licznie zgromadzonej publiczności z miejscowości Krzyżanów i terenu gminy Wola Krzysztoporska, miasta Leśnicy i Piotrkowa Trybunalskiego. Wspaniałą atmosferę rywalizacji i zabawy do końca podtrzymywali i podkreślali przybyli na zawody przedstawiciele władz ZOSP RP i gminy Wola Krzysztoporska, którzy wręczali wywalczone trofea. Największy aplauz drużyn pożarniczych, strażaków i publiczności wzbudziła decyzja drużyny samorządowej, która tradycyjnie zrezygnowała z wywalczonej nagrody i przekazała ją na rzecz drużyn uczestniczących w zawodach.
– Zawody zakończyły się we wspaniałej atmosferze. Nie było żadnego protestu. Wójt gminy podziękował także gościom z Leśnicy, przekazując figurkę strażaka dla burmistrza Leśnicy i podziękowania dla prezesa za pomoc w organizacji szkolenia dla strażaków z terenu Wola Krzysztoporska. Przybyli na zawody goście z Leśnicy odwzajemnili się okolicznościową figurką św. Floriana – patrona strażaków – dodaje Jan Czubała z UG.
Ceremonii zamknięcia dokonał tradycyjne komendant gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej.