Uroczystość odsłonięcia tablicy

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska „RAZEM” i Społecznego Komitetu Ufundowania Tablicy dnia 6 września br. w Woli Krzysztoporskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej rozstrzelanych  mieszkańców Woli Krzysztoporskiej. 75 lat temu zostali zamordowani: Grudzień Wincenty, Grudzień Feliks, Grudzień Tadeusz, Jakubik Stanisław, Lalek Antoni, Lalek Jan, Kiereś Józef przez Wermacht. Wcześniejsza tablica upamiętniająca to wydarzenie   została skradziona w listopadzie 2013 r. Z przeprowadzonej w kościele zbiórki pieniędzy zakupiono nową tablicę z treścią, identyczną jaka była poprzednio.obelisk_2014b
W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Woli, członkowie ZBOWiD, druhowie OSP, młodzież . Przybyły  syn zamordowanego Jana – Wiktor Lalek z rodziną, opowiedział historię i  przeniósł zgromadzonych w atmosferę tego tragicznego dnia pamiętając ją jako dziecko, udzielając przy  tym prawdziwej lekcji historii. Aktu poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii – ks. Kanonik Janusz Chylewski. Po złożeniu wiązanek i odprawieniu Mszy świętej w kościele odbył się montaż słowno-muzyczny, rodzeństwa Anielki i Konrada Rybaków, uczniów warszawskich szkół, laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i muzycznych.