Bogdanowski Apel – Dzieło Polski Podziemnej

Przed 75 laty, 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.bogd_1014_2b

Obowiązkiem wolnego społeczeństwa jest, by we wrześniu 2014 roku przypomnieć o Polskim Państwie Podziemnym, o dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami. Warto, by młodzi Polacy, którzy wchodzą w dorosłe życie w XXI wieku wiedzieli jak najwięcej o tych, którzy walczyli o wolność także dla nich. Warto, byśmy wszyscy oddali cześć tym, którzy oddali swoje życie za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Wszak ideały Polskiego Państwa Podziemnego ziściły się w wolnej Polsce.

Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej zainicjował zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”.

26 września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie nauczycielka historii, pani Agnieszka Nicińska, przygotowała uroczysty apel oraz wystawę przypominające o wielkim dziele Polski Podziemnej i zasługach jej przywódców. Złożono kwiaty na grobach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej i przy tablicy pamiątkowej na murach kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie.