przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy
Rada Gminy

W czwartek sesja nadzwyczajna

Przewodnicząca Rady Gminy Wola zaprasza na XLIX/2022 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). A chodzi m.in. o wprowadzenie do budżetu środków na tzw. dodatek węglowy. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

O problemach społecznych na sesji Rady Gminy

O pomnikach przyrody i problemach społecznych będą m.in. dyskutować radni podczas najbliższej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVIII/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy
Rada Gminy

Sesja Rady Gminy 19 sierpnia

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 roku (piątek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]

sesja Rady Gminy, radni podczas głosowania
Rada Gminy

Sesja Rady Gminy w najbliższy piątek

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). W porządku posiedzenia m.in. debata o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach w budżecie. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

Sesja absolutoryjna 29 czerwca

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLV/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Pod obrady trafi m.in. „Raport o stanie gminy” i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2021. […]

Na biało-czerwonym tle życzenia
Rada Gminy

Z najlepszymi życzeniami dla samorządowców!

Wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich, a także osobom, które współtworzą samorząd terytorialny, pracując dla dobra lokalnej społeczności, składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. […]