Kto chętny do pracy?

Rów i prace drogowe, ludzie i maszyny drogowe

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że przyjmie dwóch (2) bezrobotnych w ramach tzw. robót publicznych do Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 9 miesięcy na stanowisko pracy „robotnik gospodarczy”.

Roboty publiczne są organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 44 616-39-86. Osoba do kontaktu Pani Iwona Stępień.
Kandydat powinien posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, prawo jazdy kat. B, preferowane również prawo jazdy kat. T.

Podanie i CV należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku.

Zakres prac objętych stanowiskiem pracy to:

  • Organizowanie stanowiska pracy, dbanie o ład i porządek w miejscu pracy oraz w jednostkach sprzętowych.
  • Prace maszynami drogowymi, narzędziami spalinowymi i elektrycznymi (zagęszczarka, piła do betonu, piła do przecinania asfaltu, pilarka spalinowa, kosiarka spalinowa, nożyce do żywopłotu, agregat prądotwórczy).
  • Wykonywanie prac w pasie drogowym m.in. załadunkowo/rozładunkowych, czyszczenie rowów przydrożnych, równanie dróg, transport materiałów, prace przy wycince zakrzaczeń, zarośli oraz trawy, ustawianie znaków drogowych, naprawa uszkodzeń nawierzchni drogowej itp.
  • Codzienna obsługa ciągnika/samochodu z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego, serwisowaniem i usuwaniem drobnych usterek.
  • Prowadzenie pojazdu kategorii B i T do celów służbowych.
  • Inne powierzone przez kierownika Referatu Budownictwa i Nieruchomości związane z zajmowanym stanowiskiem.