Przedszkole zaprasza!

Plakat - rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej, kolorowe litery

Od 19 lutego do 8 marca w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2024 – 2025.

Plakat - rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej, kolorowe litery, na zdjęciu budynek przedszkolaRodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy składają wypełnione formularze zapisu oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Formularze zapisu można otrzymać w przedszkolu (Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 25) lub pobrać ze strony https://przedszkolewola.szkolnastrona.pl.
Wypełnione formularze zapisu wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i potwierdzenia woli należy składać w holu przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, w podanym wyżej terminie.