Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TYTAN” przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej z siedzibą ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 18/01 reprezentowany przez: Sławomira Piętakiewicza – prezesa, Emilię Chęcińską – wiceprezesa. Klub istnieje od 2001 roku. Charakterystyka działalności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia, organizowania zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m. in. halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach z siedzibą Bujny 94, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 21/03 reprezentowany przez: Anettę Mielczarek – prezesa,     Władysława Wawrzyńczaka – wiceprezesa. Klub istnieje od 2003 roku. Charakterystyka działalności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w obszarze: szkolenia, organizowania zawodów  i udziału w zawodach sportowych w zakresie: halowej piłki nożnej, szachów, tenisa stołowego, piłki koszykowej, ręcznej, nożnej, siatkowej, lekkiej atletyki, strzelectwa, warcabów a także szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych w zakresie podnoszenia ciężarów we wszystkich kategoriach wiekowych.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej z siedzibą ul. Południowa 2, 97-271 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 46/06 reprezentowany przez: Ryszarda Kieresia – prezesa, Joannę Wilhelm – sekretarza. Klub istnieje od 2006 roku. Charakterystyka działalności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego, zainteresowanie tą dziedziną sportu jak największej grupy osób.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TIE-BREAK” z siedzibą ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 56/09 reprezentowany przez: Lidię Brzozowską – prezesa,      Mariusza Dzwonka – wiceprezesa. Klub istnieje od 2009 roku. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej i unihokeja.

Ludowy Klub Sportowy w Woli Krzysztoporskiej z siedzibą ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 08/98 reprezentowany przez: Jolantę Gąsior – prezesa,      Andrzeja Famulskiego – wiceprezesa. Klub istnieje od 1998 roku. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie zawodów oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” z siedzibą ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 51/08 reprezentowany przez: Damiana Kazuba – prezesa,     Tomasza Woźniaka – wiceprezesa. Klub istnieje od 2008 roku. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod numerem 43/06 reprezentowany przez: Władysława Wawrzyńczaka – przewodniczącego, Agatę Pawlak – wiceprzewodniczącą. Istnieje od 2006 roku. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i lekkiej atletyki a także wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym tj. zlotach, rajdach, wycieczkach.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Tryb. z siedzibą przy ul. Karolinowskiej 19, 97-300 Piotrków Tryb., Koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000173579 reprezentowany przez: Jarosława Warzyńskiego – prezesa,      Pawła Warzyńskiego – skarbnika. Istnieje od 2003 roku. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej, zwalczanie kłusownictwa, racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu związku, popularyzowanie wędkarstwa i wiedzy ekologicznej, organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach obowiązujących w polskich związkach wędkarskich.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Gomulinie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gomulinie ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego pod nr 9/99 reprezentowany przez: Lidię Dudek – prezesa,   Agatę Pawlak – w-ce prezesa. Istnieje od 1999 r. Charakterystyka działalności: szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych w kategoriach wiekowych szkoła podstawowa i gimnazjum w zakresie halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i lekkoatletyki.