ZARZĄD GMINNY ZOSP RP w WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
kadencja 2021-2026

Wojciech Kamiński (Gomulin) – prezes
Grzegorz Konecki  (Majków Duży) – prezes honorowy
Robert Cieślik (Krężna)– wiceprezes
Tomasz Jakubiak (Krzyżanów) – wiceprezes
Mirosław Jakubczyk (Bujny) – komendant
Błażej Strzelczyk (Wola Krzysztoporska) – sekretarz
Rafał  Adamczyk (Rokszyce) – skarbnik
Mariusz Fredyk (Woźniki) członek prezydium
Janusz Stus (Rokszyce) – członek prezydium
Tomasz Olas (Bogdanów)– członek prezydium
Roman Drozdek (Wola Rokszycka) – członek
Jan Czubała (Blizin)- członek
Rafał Nadajewski (Jeżów)- członek
Patryk Siła (Krężna)– członek
Piotr Braun (Majków Duży) – członek
Damian Matyjaszczyk (Mąkolice) – członek
Piotr Pełka (Oprzężów) – członek
Szymon Stęplewski (Parzniewice) – członek
Krzysztof Kaczmarek (Stradzew) – członek
Mieczysław Frankiewicz (Bogdanów) – członek

Gminna Komisja Rewizyjna ZG ZOSP RP

Marcin Piekarski (Woźniki) – przewodniczący GKR
Piotr Sipiński (Majków Duży) – sekretarz GKR
Dariusz Kraszkiewicz (Blizin) – członek GKR

JEDNOSTKI OSP NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

OSP BLIZIN
(Blizin 31 a)
Grzegorz Zajda – prezes
Dariusz Kraszkiewicz – naczelnik, kierowca
 

OSP BOGDANÓW
(ul. Strażacka 2)
Mieczysław Frankiewicz – prezes
Tomasz Olas – naczelnik
Marek Rabęda – zast. nacz., kierowca
 

OSP BUJNY
(ul. Piotrkowska 84)
Radosław Jakubczyk – prezes
Mateusz Piątek – naczelnik
Dariusz Pawłowski – kierowca
 

OSP GOMULIN
(ul. Trybunalska 4)
Przemysław Adamus – prezes
Michalski Krzysztof – naczelnik
Mateusz Maślanka – kierowca
 

OSP JEŻÓW
(Jeżów 9)
Rafał Nadajewski – prezes, kierowca
Paweł Grabowski – naczelnik
 

OSP KRĘŻNA
(Krężna 35a)
Patryk Siła – prezes, kierowca
Krystian Cieślik – naczelnik
 

OSP KRZYŻANÓW
(Krzyżanów 72)
Tomasz Jakubiak – prezes, kierowca
Waldemar Motylski – naczelnik
 

OSP MAJKÓW DUŻY
(Majków Duży 43)
Piotr Braun – prezes
Bartłomiej Majewski – naczelnik
Daniel Hofer – kierowca

 OSP MĄKOLICE
(Mąkolice 88)
Damian Matyjaszczyk – prezes,
Norbert Bednarek – naczelnik
Adam Kasztelan – konserwator
 

OSP OPRZĘŻÓW
(Oprzężów 22a)
Piotr Pełka – prezes
– naczelnik
Roman Kowalski – kierowca
 

OSP PARZNIEWICE
(Parzniewice 118)
Henryk Gręda – prezes
Sławomir Ogrodnik – naczelnik
Tomasz Dzitkowski – konserwator, kierowca
 

OSP PIEKARY
(Piekary 15)
Czesław Matuszewski – prezes
Krzysztof Głowacki – naczelnik
Mariusz Wiórek – kierowca

OSP ROKSZYCE
(Rokszyce 14)
Rafał Adamczyk – prezes, kierowca
Piotr Wężyk – naczelnik
 

OSP WOŹNIKI
(Woźniki 37)
Mariusz Fredyk – prezes
Marcin Piekarski – naczelnik
Sylwester Hojwa – kierowca
 

OSP WOLA KRZYSZTOPORSKA
(Wola Krzysztoporska, ul. Wesoła 8)
Jakub Majewski – prezes, kierowca
Dawid Magiera – naczelnik
Marcin Olejnik – sekretarz
 

OSP STRADZEW
Krzysztof Kaczmarek – prezes
Adrian Dukat – naczelnik

 

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP w WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
kadencja 2011 – 2015

Grzegorz Konecki (Majków Duży) – prezes
Robert Cieślik (Krężna) – wiceprezes
Wojciech Kamiński (Gomulin) – wiceprezes
Mirosław Jakubczyk (Bujny) – komendant
Rafał Nadajewski (Jeżów) – sekretarz
Rafał Adamczyk (Rokszyce) – skarbnik
Marian Gajda (Woźniki) – członek prezydium
Grzegorz Zajda (Blizin) – członek
Mieczysław Frankiewicz (Bogdanów) – członek
Robert Maczugowki (Krzyżanów) – członek
Stanisław Gniewaszewski (Mąkolice) – członek
Piotr Pełka (Oprzężów) – członek
Henryk Gręda (Parzniewice) – członek
Czesław Matuszewski (Piekary) – członek
Zbigniew Galuś (Wola Krzysztoporska) – członek

JEDNOSTKI OSP NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

OSP BLIZIN
Grzegorz Zajda – prezes
Dariusz Kraszkiewicz – naczelnik, kierowca

OSP BOGDANÓW
(ul. Strażacka 2)
Mieczysław Frankiewicz – prezes
Marek Rabęda – naczelnik, kierowca

OSP BUJNY
(ul. Piotrkowska 84)
Mirosław Jakubczyk – prezes
Sylwester Robak – naczelnik

OSP GOMULIN
Mateusz Maślanka – prezes
Łukasz Wojtczyk – naczelnik

OSP JEŻÓW
Jeżów 9
Marian Pielużek – prezes
Rafał Nadajewski – naczelnik, kierowca

OSP KRĘŻNA
(Krężna 35a)
Patryk Siła – prezes
Witold Kałużny – naczelnik

OSP KRZYŻANÓW
(Krzyżanów 72)
Tomasz Jakubiak – prezes, kierowca
Waldemar Motylski – naczelnik

OSP MAJKÓW DUŻY
Piotr Braun – prezes
Radosław Kowalewski – naczelnik, kierowca

OSP MĄKOLICE
(Mąkolice 88)
Stanisław Gniewaszewski – prezes, kierowca
Mariusz Kacperski – naczelnik

OSP OPRZĘŻÓW
(Oprzężów 22a)
Piotr Pełka – prezes
Sławomir Bednarczyk – naczelnik

OSP PARZNIEWICE
(Parzniewice 118)
Henryk Gręda – prezes
Sławomir Ogrodnik – naczelnik

OSP PIEKARY
(Piekary 15)
Czesław Matuszewski – prezes
Krzysztof Głowacki – naczelnik

OSP ROKSZYCE
(Rokszyce 14)
Rafał Adamczyk – prezes
Mariusz Lasota – naczelnik

OSP WOŹNIKI
(Woźniki 37)
Czesław Małecki – prezes
Marcin Piekarski – naczelnik

OSP WOLA KRZYSZTOPORSKA
(Wola Krzysztoporska, ul. Wesoła 8)
Zbigniew Galuś – prezes
Błażej Strzelczyk – naczelnik

OSP STRADZEW
Krzysztof Kaczmarek – prezes
Adrian Dukat – naczelnik