ZARZĄD GMINNY ZOSP RP w WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
kadencja 2011 – 2015

Grzegorz Konecki (Majków Duży) – prezes
Robert Cieślik (Krężna) – wiceprezes
Wojciech Kamiński (Gomulin) – wiceprezes
Mirosław Jakubczyk (Bujny) – komendant
Rafał Nadajewski (Jeżów) – sekretarz
Rafał Adamczyk (Rokszyce) – skarbnik
Marian Gajda (Woźniki) – członek prezydium
Grzegorz Zajda (Blizin) – członek
Mieczysław Frankiewicz (Bogdanów) – członek
Robert Maczugowki (Krzyżanów) – członek
Stanisław Gniewaszewski (Mąkolice) – członek
Piotr Pełka (Oprzężów) – członek
Henryk Gręda (Parzniewice) – członek
Czesław Matuszewski (Piekary) – członek
Zbigniew Galuś (Wola Krzysztoporska) – członek

JEDNOSTKI OSP NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

OSP BLIZIN
Grzegorz Zajda – prezes
Dariusz Kraszkiewicz – naczelnik, kierowca

OSP BOGDANÓW
(ul. Strażacka 2)
Mieczysław Frankiewicz – prezes
Marek Rabęda – naczelnik, kierowca

OSP BUJNY
(ul. Piotrkowska 84)
Mirosław Jakubczyk – prezes
Sylwester Robak – naczelnik

OSP GOMULIN
Mateusz Maślanka – prezes
Łukasz Wojtczyk – naczelnik

OSP JEŻÓW
Jeżów 9
Marian Pielużek – prezes
Rafał Nadajewski – naczelnik, kierowca

OSP KRĘŻNA
(Krężna 35a)
Patryk Siła – prezes
Witold Kałużny – naczelnik

OSP KRZYŻANÓW
(Krzyżanów 72)
Tomasz Jakubiak – prezes, kierowca
Waldemar Motylski – naczelnik

OSP MAJKÓW DUŻY
Piotr Braun – prezes
Radosław Kowalewski – naczelnik, kierowca

OSP MĄKOLICE
(Mąkolice 88)
Stanisław Gniewaszewski – prezes, kierowca
Mariusz Kacperski – naczelnik

OSP OPRZĘŻÓW
(Oprzężów 22a)
Piotr Pełka – prezes
Sławomir Bednarczyk – naczelnik

OSP PARZNIEWICE
(Parzniewice 118)
Henryk Gręda – prezes
Sławomir Ogrodnik – naczelnik

OSP PIEKARY
(Piekary 15)
Czesław Matuszewski – prezes
Krzysztof Głowacki – naczelnik

OSP ROKSZYCE
(Rokszyce 14)
Rafał Adamczyk – prezes
Mariusz Lasota – naczelnik

OSP WOŹNIKI
(Woźniki 37)
Czesław Małecki – prezes
Marcin Piekarski – naczelnik

OSP WOLA KRZYSZTOPORSKA
(Wola Krzysztoporska, ul. Wesoła 8)
Zbigniew Galuś – prezes
Błażej Strzelczyk – naczelnik

OSP STRADZEW
Krzysztof Kaczmarek – prezes
Adrian Dukat – naczelnik