Trwa rozbudowa Domu Ludowego w Oprzężowie

Trwają intensywne prace przy modernizacji i rozbudowie Domu Ludowego w Oprzężowie. To jeden z ostatnich tego typu obiektów na terenie gminy, które wymagały gruntownych remontów. W lutym 2020 podpisana została umowa na przebudowę tego obiektu. A w czerwcu – sporo prac już za nami.

Modernizacja Domu Ludowego w Oprzężowie, będącego również strażnicą OSP, polega na remoncie i przebudowie starego budynku i rozbudowie o nowe elementy. Co już zostało zrobione (stan na 15 czerwca 2020)?
Wykonano fundamenty rozbudowy, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, dolne warstwy posadzki, wymurowano ściany zaplecza kuchennego i kotłowni oraz komin w tejże kotłowni, wykonano nadproża okienne i drzwiowe, strop nad częścią parteru, a także zbiornik na nieczystości płynne.
W istniejącym budynku zaś, a dokładnie w zapleczu kuchennym wyburzono ściany wewnętrzne, posadzkę, wyburzono stare schody (część wschodnia) i wykonano nowe schody wewnętrzne. W klatce schodowej zdemontowano boczne drzwi zewnętrzne, a otwór zamurowano. Na sali głównej zamurowano część otworów okiennych, wykonano fundamenty pod słupy przy wejściu głównym, a także słupy przed wejściem głównym. Częściowo pojawiło się już też ocieplenie istniejącego budynku. Trwają prace przy instalacji CO – budynek będzie wreszcie ogrzewany (kotłownia na olej opałowy).

Wszystkie prace kosztować będą 892.000 zł i mają się zakończyć do 15 listopada 2020 r.
Warto przypomnieć, że w budynku wcześniej przeprowadzone były częściowe remonty. W roku 2008 wymieniana była stolarka okienna, w roku 2009 zostały wykonane roboty dotyczące wymiany pokrycia dachowego wraz z wydłużaniem krokwi, wykonaniem sufitu podwieszanego z izolacją oraz zamontowaniem wentylatorów na sali głównej, a w roku 2012 wykonano prace związane z instalacją odgromową oraz roboty związane z instalacją elektryczną.