Stary i nowy wodomierz
Gospodarka komunalna

Uwaga! Wymiana wodomierzy w Woli Krzysztoporskiej!

W związku z wdrożeniem systemu zdalnego – radiowego odczytu wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska informujemy, iż od dnia 28.09.2023 r. do 18.10.2023 r. na terenie miejscowości Wola Krzysztoporska nastąpi stopniowa wymiana urządzeń dokonywana przez firmę METERING Anna Moder z Buczku. […]

Wodomierze z nakładką do zdalnego odczytu
Gospodarka komunalna

Zdalne wodomierze w kolejnych miejscowościach

Dzięki instalowaniu nowoczesnych urządzeń ze specjalną nakładką możliwy będzie zdalny odczyt danych bez konieczności wchodzenia do domu odbiorcy. W sierpniu 2023 r. rozpoczął się kolejny etap wymiany wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W tym roku to 816 urządzeń w 47 miejscowościach. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Lokal do wynajęcia

ZARZĄDZENIE NR 100/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego (kuchnia) znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego, ul. Szkolna Nr 2 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony.
[…]

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola
Gospodarka komunalna

Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

Zarządzenie nr 89/23 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 zabudowanej budynkiem Przedszkola wraz z placem zabaw wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 na czas oznaczony. […]