Nieruchomości w Wygodzie i Parzniewiczkach do sprzedania

Przetarg

Dwie działki – w Parzniewiczkach i Wygodzie – przeznaczone zostały do sprzedania. Przetargi odbędą się 6 marca 2024 r. Szczegóły w załączeniu.

PARZNIEWICZKI

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Parzniewiczki, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
        209

210

0,50ha nieruchomość gruntowa  

30 000

 

 

3000

0,13ha brak planu miejscowego oraz  decyzji o warunkach

zabudowy

PT1P/00092070/8

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 120/23 z dnia 10 października 2023 roku.

 Przetarg odbędzie się 6 marca 2024 o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 4 marca 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75.

WYGODA

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wygoda, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
 

 

147/2

0,1756 nieruchomość gruntowa  

 

8000,00

 

 

800

PT1P/00033845/1 brak planu miejscowego oraz  decyzji o warunkach

zabudowy

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 121/23 z dnia 10 października 2023 roku.

 Przetarg odbędzie się 6 marca 2024 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 1 marca 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Parzniewiczki - przetarg 133 KB 49
2 pdf Wygoda - przetarg 128 KB 77