Potrafią ratować

Jak udzielić pierwszej pomocy? Tego uczyli się uczniowie ZSG w Woli Krzysztoporskiej.

W zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej odbyły się 27 kwietnia prelekcja i pokaz dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadzone zostały przez Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża działającą przy Oddziale Rejonowym PCK w Piotrkowie Trybunalskim.
Możliwość bezpośredniego udziału w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym polegająca na opatrywaniu ran, układaniu w prawidłowych pozycjach, wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej sprawiła, że uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Dzięki specjalistycznym środkom do charakteryzacji omawiane urazy nabierały realistycznego wyglądu, co umożliwiło przełamanie bariery, jaką często stwarza sam widok rany. Zajęcia pozwoliły wzmocnić w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach działań statutowych SK PCK działającego przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, koordynatorami programu były nauczycielki wychowania fizycznego Marlena Danielak i Emilia Chęcińska.