Mamy dofinansowanie do remontu trzech dróg

mapa z zaznaczonymi fragmentami dróg przeznaczonymi do remontu

Trzy odcinki dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska zostaną wyremontowane przy wsparciu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w kwocie niemal 740 tys. zł dotarła do gminy na początku lutego.

O środki gmina wnioskowała w połowie ubiegłego, 2022 roku. A chodzi o projekt pod nazwą: „Remont dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1- MĄKOLICE-KOZIEROGI droga nr 110453E, ODCINEK 2 – SIOMKI, ul Wesoła droga nr 110489E, ODCINEK 3 – WOLA KRZYSZTOPORSKA, ul. Północna droga nr 110497E”.

W sumie całe zadanie wyceniono wstępnie na 1.479.193 zł, a dofinansowanie tego gminnego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało w wysokości 739.596 zł, czyli na poziomie 50%. Ile ostatecznie będzie kosztował remont tych trzech odcinków o łącznej długości 3,5 km, o tym zadecyduje przetarg.

ODCINEK 1-MĄKOLICE-KOZIEROGI, droga nr 110453E
Długość – 1,75 km
Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Istniejące obustronne pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni. Zakres prac remontowych obejmował więc będzie: wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni bitumicznej do uzyskania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej grubości 5 cm, wykonanie poboczy z kruszywa o grubości warstwy 10 cm i szerokości 0,50 m na całym odcinku drogi.
Koszt – 566.470,45 zł

ODCINEK 2-SIOMKI ul Wesoła, droga nr 110489E
Długość – 0,98 km
Droga posiada na całym wskazanym odcinku nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,1 m, na której występują spękania i nierówności. Istniejące pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni – zakres prac remontowych obejmie wykonanie korekcyjnego frezowania, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej gr 5 cm, równanie i wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,50 m na całym odcinku drogi, wykonanie korekty zjazdów i regulacji studzienek kanalizacyjnych.
Koszt brutto – 365.714,41 zł

ODCINEK 3-WOLA KRZYSZTOPORSKA, ul. Północna, droga nr 110497E
Długość 0,75 km
Na odcinku od ul. Leśnej do ul. Ogrodowej droga posiada na całym wskazanym odcinku nawierzchnię bitumiczną o szerokości średniej 6,0 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Na krawędziach jezdni występują uszkodzone krawężniki – zakres prac remontowych obejmie więc wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr 5 cm, wymianę krawężników na odcinkach, gdzie nie występuje chodnik, wykonanie korekty zjazdów, rozebranie i wykonanie nowych progów zwalniających i regulację włazów studni kanalizacyjnych znajdujących się w jezdni.
Koszt 547.008,14 zł

Prace mają się zakończyć w październiku 2023 r. i znacznie poprawią komfort poruszania się po wyremontowanych drogach.