Nowy inwestor w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Woli Krzysztoporskiej

Nowy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ale nasz lokalny przedsiębiorca rozpoczyna działalność w Podstrefie Wola Krzysztoporska ŁSSE. Mowa o firmie Cermont sp. z o.o. z Woli Krzysztoporskiej, która w poniedziałek (30 stycznia) uroczyście odebrała zezwolenie na działalność w Strefie.

Uroczystość wręczenia zezwoleń odbyła się w siedzibie ŁSSE w Łodzi, a firmę Cermont reprezentowała Grażyna Cieślik. Obecni byli także przedstawiciele samorządu gminy Wola Krzysztoporska, a gratulacje firmie, która na preferencyjnych warunkach będzie mogła dalej rozwijać działalność w Woli Krzysztoporskiej, składał sekretarz gminy Dominik Ambrozik.

Przypomnijmy, że Cermont to wielopokoleniowa firma rodzinna działająca od 20 lat w obszarze budownictwa przemysłowego, a szczególnie wykonawstwa konstrukcji stalowych. Założył ją Ryszard Cieślik (obecnie wiceprezes firmy; prezesem jest syn – Damian Cieślik).
Już w tej chwili Cermont jest jednym z największych pracodawców na terenie gminy Wola Krzysztoporska – zatrudnia około 200 osób. Dzięki nowej inwestycji (pod koniec ubiegłego roku firma kupiła od gminy działkę o powierzchni ok. 3,5 hektara położoną w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Woli Krzysztoporskiej) firma będzie mogła poszerzyć działalność i stworzyć kolejne miejsca pracy.

Dodajmy, że gmina Wola Krzysztoporska posiada jeszcze ok. 3,5 ha terenu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Wola Krzysztoporska), gdzie zainteresowani przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność, uzyskując nawet 55-procentowy zwrot kosztów inwestycji.