Przejście dla pieszych w Woli Krzysztoporskiej
Inwestycje drogowe

Przejście dla pieszych gotowe

W Woli Krzysztoporskiej będzie bezpieczniej. W kwietniu zakończyły się prace przy budowie przejścia dla pieszych przy ul. Południowej (skrzyżowanie z ul. Kościuszki). Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. […]

młodzież ogląda makietę łódzkiej manufaktury
Oświata

Poznawały łódzką sztukę

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej wzięły udział w projekcie Uniwersytetu Łódzkiego „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistami z miejskich i wojewódzkich instytucji kultury. […]

Wójt przy projektorze pokazuje przezentacje o parku
Ekologia

Pokazaliśmy nasze parki

Jak wyglądają zrewaloryzowane parki na terenie gminy Wola Krzysztoporska i jak udało się zdobyć środki na sfinansowanie prac? O tym wszystkim opowiedział wójt gminy Roman Drozdek podczas konferencji pt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która 19 listopada odbyła się Uniejowie. […]