Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
lokal mieszkalny nr 30 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 27 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
Przedmiotowa nieruchomość zastała opisana w wykazie, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616-39-75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie nr 172_23 129 KB 139