Wykaz nieruchomości w obrębie Krężna

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Krężna.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Krężna, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 325/7 o powierzchni 0,1349 ha.

Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Przedmiotowa nieruchomość jest opisana w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5 i w załączeniu.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf wykaz nieruchomości w obrębie Krężna 110 KB 75