Ćwiczyli, jak gasić las

Strażacy podają wodę na teren pożaru

We wtorkowe popołudnie (8 czerwca) kilka jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska wzięło udział w organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Nadleśnictwo Piotrków powiatowych ćwiczeniach pożarniczych pod kryptonimem „Las 2021”. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Piotrków, w okolicach miejscowości Wygoda, gm. Wola Krzysztoporska.

W ćwiczeniach wzięły m.in. udział: OSP Krzyżanów, OSP Krężna, OSP Bujny, OSP Jeżów i OSP KSRG Wola Krzysztoporska, a także wyznaczone jednostki OSP KSRG z terenu powiatu piotrkowskiego oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.
– Tematem ćwiczeń jest gaszenie pożarów obszarów leśnych, praktyczne sprawdzenie zapisów Powiatowego Planu Ratowniczego oraz „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu dla Nadleśnictwa Piotrków”, w tym poboru wody do celów przeciwpożarowych ze stawu zlokalizowanego w Wygodzie – mówi zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. mgr inż. Jan Mielczarek.
– Ćwiczenia polegały na organizacji zaopatrzenia wodnego oraz gaszeniu pożaru lasu, przy utrzymaniu ciągłości podawanych prądów gaśniczych. Inne założenia miały na celu praktyczne sprawdzenie potencjału ratowniczego oraz doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków podczas działań gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięło 14 zastępów oraz 90 strażaków, w tym 3 zastępy z JRG Piotrków Trybunalski, JRG Koluszki oraz JRG Radomsko – dodają strażacy z OSP Wola Krzysztoporska, którzy, udając się do miejsca docelowego ćwiczeń, natrafili na prawdziwy pożar i sprawnie do ugasili.

Fot. Anna Wiktorowicz