OSP

Nowy wóz w OSP Krężna!

Nowa, piękna maszyna i owacyjne przyjęcie. W sobotę, 28 października Ochotnicza Straż Pożarna w Krężnej wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Powitaniu samochodu towarzyszył piknik pod nazwą „Współpraca się opłaca”. […]

dzieci ubrane na różowo z ulotkami promującymi akcję
Oświata

Różowy październik w Parzniewicach

Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. 30 października w Szkole Podstawowej w Parzniewicach, odbyła się akcja w ramach kampanii „RÓŻOWY PAŹDZIERNIK – miesiącem świadomości raka piersi”. […]

Wejście do budynku Urzędu Gminy. Na pierwszym planie czerwone tablice informacyjne
Urząd Gminy

Uwaga! 13 listopada Urząd Gminy nieczynny!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/23 wójta gminy Wola Krzysztoporska dzień 13 listopada 2023 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska – za święto przypadające w sobotę, tj. 11 listopada 2023 roku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy! […]