Pierwszaki i zerówkowicze przyjęci w poczet uczniów

Maluchy podczas występów

Maluchy ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach zostały uroczyście przyjęte w poczet uczniów.

20 października 2023 r. odbyła się jedna z najważniejszych szkolnych uroczystości. Trzynastu uczniów klasy pierwszej oraz 19 uczniów oddziału przedszkolnego złożyło uroczyste ślubowanie, po którym nastąpiło pasowanie na „Ucznia i Zerówkowicza Szkoły Podstawowej”.
To wydarzenie wzbudziło wiele pozytywnych emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Adrianna Grela. W ten sposób uczniowie zerówki oraz klasy pierwszej zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.
Oprócz uczniów ślubowanie złożyli również wzruszeni rodzice, którzy obiecali m.in., że będą wspierać swoje pociechy, przytulać często, pozwalać popełniać im błędy, pomagać pokonywać trudności, uważnie słuchać.
Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz udali się wraz z rodzicami na słodki poczęstunek.
Fot. i tekst Karolina Stempień