Nowy wóz w OSP Krężna!

Nowa, piękna maszyna i owacyjne przyjęcie. W sobotę, 28 października Ochotnicza Straż Pożarna w Krężnej wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Powitaniu samochodu towarzyszył piknik pod nazwą „Współpraca się opłaca”.

Nowy wóz pojawił się w Krężnej w eskorcie zaprzyjaźnionych jednostek z terenu gminy – OSP KSRG Wola Krzysztoporska, OSP KSRG Parzniewice, OSP Krzyżanów. Mieszkańcy zgotowali mu entuzjastyczne przyjęcie w świetle fajerwerków i sztucznych ogni.

– To wydarzenie bardzo wymowne i wyjątkowe. Trzeba go nazwać wydarzeniem historycznym, ponieważ spełniły się marzenia i długie oczekiwania druhów strażaków na nowoczesny samochód bojowy – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Jednostka OSP Krężna w pełni zasługuje na nowy wóz strażacki, ponieważ ich zaangażowanie w służbę jest na wysokim poziomie. Dla mnie osobiście wydarzenie to jest również radosne i szczególne, ponieważ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krężna jest wypełnieniem planu, jaki założyłem w kadencji 2018 – 2023 w zakresie wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy w nowoczesne samochody bojowe. Plan ten obejmował: OSP Krzyżanów, OSP Parzniewice, OSP Bujny i OSP Krężna. Dziś trzeba ogłosić wykonanie planu w 100%. Z tego powodu kieruję podziękowania pod adresem Rady Gminy Wola Krzysztoporska, instytucji dofinansowujących oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tego wielkiego osiągnięcia. Jestem przekonany, że nasi druhowie wzorową postawą i z olbrzymim zaangażowaniem wykorzystają nowoczesny sprzęt w niesieniu pomocy w chwilach zagrożenia, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy – dodaje wójt Roman Drozdek.

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy to SCANIA P370 z automatyczną skrzynią biegów, napędem na cztery koła, zbiornikiem wody o pojemności 2.500 litrów i 250 l środka pianotwórczego, z autopompą dwuzakresową o wydajności 3.600 l/min. Samochód posiada linię wężową szybkiego natarcia. Kabina mieści 6 ratowników. Na aucie zamontowany jest też maszt oświetleniowy, wyciągarka i działko wodno-pianowe. Na dole auta zamontowane są zraszacze, które służyć mogą np. do dogaszania pogorzeliska. Wizualnie spośród innych wozów wyróżniać go będzie żółty pas okleiny na kabinie.

Auto kosztowało niemal 1.400.000 zł. Zasadnicza część tej kwoty, bo 950.000 zł pochodziła z budżetu gminy Wola Krzysztoporska, 168.000 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (przekazana za pośrednictwem Komendy Głównej PSP), a 282.000 zł pochodziło z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Powitaniu nowego samochodu strażackiego towarzyszył piknik zorganizowany przez KGW i OSP Krężna pod nazwą „Współpraca się opłaca”. Panie z KGW zadbały o to, by nikt nie był głodny. Serwowano między innymi słodkie przekąski, ciasta, a dla zmarzniętych była gorąca grochówka.
Uczestnikiem i współorganizatorem wydarzenia był OT KOWR w Łodzi, który zaprezentował stoisko informacyjne o zasobie własności rolnej Skarbu Państwa.
– Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli dziś do Krężnej i dzielili z nami radość z nowego samochodu i sąsiedzkiego spotkania – mówią: Aleksandra Kaudz, przewodnicząca KGW Krężna i Patryk Siła, prezes OSP Krężna.
A wśród gości znaleźli się m.in.: poseł Grzegorz Lorek, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, inspektor ds. pożarnictwa UG Jan Czubała, przedstawiciel OT KOWR w Łodzi Kamil Gniatkowski, radni, mieszkańcy Krężnej i gminy.

Na zdjęciach nowy samochód strażacki i uczestnicy pikniku.

Fot. KGW i OSP Krężna