Ludzie na cmentarzu podczas uroczystości
Historia

W Parzniewicach uczcili rocznicę powstania AK

W niedzielę, 27 marca na cmentarzu parafialnym w Parzniewicach odbyły się obchody przypadającej w tym roku 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Po uroczystej mszy św. wszystkie przybyłe delegacje złożyły kwiaty na grobie żołnierza AK Leona Famulskiego, przy którym wartę honorową pełniło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich. […]

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Gospodarka komunalna

Informacja o zakończeniu przetargu

Zaplanowany na dzień 14 marca 2022 roku I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującego się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. […]

Mali strażacy z Czerwonych Strzał bawią się z dziećmi z Ukrainy - zdjęcie grupowe rodziców i dzieci
OSP

Mali strażacy z Parzniewic trenowali z dziećmi z Ukrainy

Młodzi druhowie z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej „Czerwone Strzały” działającej przy OSP Parzniewice są nie tylko mistrzami w konkurencjach pożarniczych (co udowodnili podczas niedawnych zawodów), ale i mistrzami gościnności. 10 marca przeprowadzili wspólny trening z ukraińskimi dziećmi przebywającymi obecnie w Napoleońskiej Zagrodzie. […]

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Pozostałe informacje

NIEUZASADNIONA LIKWIDACJA OŚRODKA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARZNIEWICACH

Powiat Piotrkowski z dniem 31.03.2022 r. likwiduje działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach. W dniu 21 stycznia 2022 r. Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła uchwałę nr XLVI/321/22 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącą m.in. likwidacji ośrodka POZ w Parzniewicach. Uchwała ta została uchylona uchwałą nr XLVII/326/22 z dnia 21 lutego 2022 r., jednakże tą uchwałą powtórzono zapis dotyczący likwidacji ośrodka POZ w Parzniewicach. Tym samym Powiat Piotrkowski z dniem 31.03.2022 r. likwiduje działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach. […]