Przedstawiciele OSP Parzniewice i wójt Roman Drozdek
OSP

OSP Parzniewice ma kamerę termowizyjną

Należąca do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostka OSP Parzniewice wzbogaciła się o nową kamerę termowizyjną pozwalającą na szybkie odkrycie źródła pożaru i precyzyjną walkę z żywiołem. Zakup po połowie sfinansowały Państwowa Straż Pożarna i Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. […]

Kran z cieknącą wodą
Pozostałe informacje

Woda z Parzniewic warunkowo dopuszczona do spożycia!

Zgodnie z §26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim nr 31/21 z dnia 16.08.2021 stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Parzniewicach (miejscowości: Adolfinów, Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Janina, Parzniewice, Parzniewiczki, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, Poraj) z powodu ponadnormatywnej wartości żelaza. […]

Stoły wypełnione ciastami, za stołem dwie dziewczynki, wszystko pod niebieskim namiotem
Koła Gospodyń Wiejskich

Kiermasz dla Gabrysia w Parzniewicach

Społeczność Szkoły Podstawowej w Parzniewicach (uczniowie, nauczyciele, rodzice), KGW oraz parafia w Parzniewicach zorganizowały akcję charytatywną „Pomagamy Gabrysiowi”. To kolejna akcja, która ma wesprzeć finansowo rodzinę chłopca, który czeka na kosztowną operację rączki. […]