Remont dróg w kolejnych miejscowościach

Zdjęcie drogo, po której jedzie chłopiec
Wyremontowany zostanie m.in. odcinek drogi w Wygodzie

Wygoda, Kacprów, Kolonia Bogdanów, Krężna, Kozierogi, Parzniewice, Parzniewiczki to kolejne miejscowości na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w których wkrótce wyremontowane zostaną odcinki dróg. Gmina uzyskała dofinansowanie na wykonanie tych prac z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina złożyła jeszcze w czerwcu 2023 r. W grudniu 2023 otrzymaliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu tego projektu do dofinansowania.

 Remont dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1 – WYGODA droga nr 110484E, ODCINEK 2 – KACPRÓW – KOLONIA BOGDANÓW, ODCINEK 3 – KRĘŻNA-KOZIEROGI droga nr 110453E, ODCINEK 4 – PARZNIEWICE – PARZNIEWICZKI droga nr 110463E (zad. jednoroczne).

Odcinek 1 (0,402 km): 294.244 zł
Odcinek 2(1,570 km): 664.359 zł
Odcinek 3 (2,240 km): 947.203 zł
Odcinek 4 (0,650 km): 278.274 zł
Całkowita przewidywana wartość:
Razem: 2.184.080 zł

Oczywiście ostateczny koszt wykonania robót znany będzie po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 50% wnioskowanych środków, czyli 1.092.040 zł.

Mapa - Odcinek 1 - Wygoda
Odcinek 1 – Wygoda
ODCINEK 1 – WYGODA droga nr 110484E na odcinku od drogi powiatowej nr 1500E do gruntów terenu autostrady A1 (remontowany odcinek zakończony będzie przy kładce dla pieszych nad autostradą A1 łączącej miejscowość Wygoda z miejscowością Wola Krzysztoporska) posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m, na której występują liczne spękania i nierówności, a istniejące krawężniki są uszkodzone. Zakres prac obejmie więc korekcyjne frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej gr 5 cm), a także wymianę krawężników wzdłuż jezdni.

Mapa - Odcinek 2 - Kacprów - Kolonia Bogdanów
Odcinek 2 – Kacprów – Kolonia Bogdanów
ODCINEK 2 – KACPRÓW – KOLONIA BOGDANÓW na odcinku od linii kolejowej w kierunku zachodnim do miejscowości Kolonia Bogdanów posiada na całym wskazanym odcinku nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, na której występują liczne spękania i nierówności, istniejące obustronne pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni. Zakres prac remontowych obejmie więc korekcyjne frezowanie części nawierzchni bitumicznej, a następnie położenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Wykonane zostaną też obustronne pobocza z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,50 m na całym odcinku drogi.

Odcinek 3 - Krężna - Kozierogi
Odcinek 3 – Krężna – Kozierogi
ODCINEK 3 – KRĘŻNA – KOZIEROGI droga nr 110453E na odcinku od osiedla mieszkaniowego i sąsiadującej jednostki OSP w miejscowości Krężna w kierunku zachodnim do miejscowości Kozierogi posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Remont obejmie wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni bitumicznej, a następnie położenie nowej warstwy ścieralnej gr 5 cm. Powstaną tu też obustronne pobocza z kruszywa.

Mapa - Odcinek 4 - Parzniewice - Parzniewiczki
Odcinek 4 – Parzniewice – Parzniewiczki
ODCINEK 4 – PARZNIEWICE – PARZNIEWICZKI droga nr 110463E na odcinku od drogi powiatowej nr 1500E oraz sąsiadującej jednostki OSP w miejscowości Parzniewice w kierunku południowym do miejscowości Parzniewiczki posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Remont zakłada korekcyjne frezowanie i położenie nowej nakładki – warstwy ścieralnej. Tu także powstanie obustronne pobocze z kruszywa.

Prace mają się zakończyć w październiku tego roku.