Dla społecznego rozwoju

Dom Ludowy w Mąkolicach po remoncie

Jak zmieniła się nasza Mała Ojczyzna w ciągu ostatnich pięciu lat? Sołectwa gminy Wola Krzysztoporska zmieniają się nie do poznania. W wielu z nich pojawiły się nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pięknieją także domy ludowe, w których społeczną działalność rozwijać mogą Koła Gospodyń Wiejskich (34 koła i ok. 600 zaangażowanych osób), strażacy ochotnicy czy lokalni działacze. To właśnie dla nich budowane są nowe obiekty i remontowane te już wysłużone. Podsumowanie część IV.

Nowe i wyremontowane Domy Ludowe

W 2019 zakończyła się przebudowa Domu Ludowego w Blizinie (1.052.445 zł) i modernizacja Domu Ludowego w Mąkolicach (943.370 zł). Zmodernizowane, przebudowane lub rozbudowane zostały: Dom Ludowy przy ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej (1.402.683 zł), Dom Ludowy w Oprzężowie (910.791 zł), Dom Ludowy w Gomulinie (2.327.406 zł). Wymieniono piece w Domu Ludowym w Majkowie Dużym (94.800 zł) i Woli Krzysztoporskiej, utwardzono place i wykonano miejsca parkingowe przy Domach Ludowych: w Kacprowie (94.202 zł), Woźnikach (162.210 zł), Woli Rokszyckiej (ok. 175 tys. zł), Majkowie Dużym (83 tys. zł), Laskach (111.069 zł), Rokszycach (117.588 zł), Gomulinie.

Altany i sprzęt dla sołectw i organizacji społecznych

W ramach tzw. grantów sołeckich współfinansowanych z budżetu samorządu województwa łódzkiego i budżetu gminy na naszym terenie powstało kilka miejsc służących spotkaniom, rekreacji, integracji. Altany pojawiły się m.in.: w Parzniewicach, Parzniewiczkach (altana i budynek gospodarczy), Glinie, Majkowie Dużym, Krężnej Kolonii.

Potrzebny sprzęt i wyposażenie pojawiły się natomiast w: Gomulinie, Kacprowie, Majkowie Dużym, Rokszycach, Jeżowie, Woli Rokszyckiej, Gąskach, Glinie, Piekarach. Ogrzewanie powstało w domu Ludowym w Wygodzie, ogrodzenie DL i nowy piec w Mzurkach, ogrodzenie placu ludowego w Parzniewiczkach.

Osiedle mieszkań komunalnych

Unikatowe na skalę regionu okazało się wybudowanie w Woli Krzysztoporskiej miniosiedla 27 mieszkań komunalnych za kwotę ok. 5 mln zł. Do nowych mieszkań wprowadzili się lokatorzy, którzy dotychczas mieszkali w budynkach komunalnych w złym stanie, takich, które nie nadawały się już do remontu.

W 2019 r. zakończyła się rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów.

Fot. UG Wola Krzysztoporska