Dom Ludowy w Blizinie idzie w użyczenie

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r poz. 2204 ze zmianami),

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w miejscowości Blizin oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 222/2, 224/2 (obręb geodezyjny Władysławów) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego na czas nieoznaczony.
Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5.