Będzie kolejny odstrzał dzików

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego do 31 października 2019 r. na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego ma zostać przeprowadzony sanitarny odstrzał dzików. Docelowo ma zostać odstrzelonych 150 sztuk.

Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego nakazuje się przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików. W terminie do 31 października 2019 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego w obwodach łowieckich o numerach: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277 i 296 łącznie odstrzelonych ma być 150 sztuk zwierząt.
Fakt odstrzału sanitarnego dzików zgłoszony być musi powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla lokalizacji obwodu łowieckiego.
Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików nakazuje się przeznaczyć do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji.

Jak tłumaczą władze – powyższe rozporządzenie umożliwi redukcję pogłowia dzików na terenie powiatu piotrkowskiego w ramach działań zapobiegawczych, których celem jest uniemożliwienie wtargnięcia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na teren powiatu.