Od 1 kwietnia PSZOK czynny także w środę!

kontenery na śmieci
Na czas trwającej modernizacji PSZOK przeniesiony został na sąsiedni plac

UWAGA! Od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej czynny będzie nie tylko w każdą sobotę w godz. 8:00 – 16:00, ale także w środy w godzinach od 15.00 do 19.00.

Przypominamy, że trwa modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woli Krzysztoporskiej. Punkt jednak cały czas działa, choć na czas rozbudowy został przeniesiony na sąsiedni plac.

Co można odwieźć do PSZOK!

Punkt przyjmuje posegregowane odpady komunalne związane bezpośrednio z niekomercyjną działalnością człowieka tj.:
• Wielkogabaryty,
• Zużyte opony np. samochodów osobowych, rowerowe,
• Bioodpady: rozdrobnione gałęzie, trawa, liście,
• Budowlane: pozostałe armatura sanitarna, płyty karton-gips, wata mineralna, ondulina, czysty gruz betonowy i ceglany – do 1m3 rocznie z gospodarstwa domowego,
• Pozostałości z segregowania,
• Popiół,
• Papier i tektura,
• Metale i tworzywa sztuczne,
• Opakowania wielomateriałowe,
• Butelki Pet,
• Szkło,
• Przeterminowane leki,
• Chemikalia w oryginalnych opisanych opakowaniach,
• Baterie i akumulatory, świetlówki,
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

Uwaga!!! PSZOK nie przyjmuje bioodpadów od osób, które zadeklarowały kompostowanie i korzystają ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Odpady to nie śmieci!
To cenne surowce, które – jeśli są dobrze posortowane – mogą służyć do wytwarzania nowych produktów, opakowań, a nawet wartościowego nawozu.