radni podczas sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska
Rada Gminy

W środę sesja Rady Gminy

O zmianach w gospodarce odpadami, ekwiwalencie dla strażaków ochotników, a także zmianach w budżecie – o tym m.in. debatować będą radni na najbliższej sesji Rady Gminy, na którą zaprasza przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska. IV/2024 sesja Rady Gminy odbędzie się 24 lipca 2024 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5). […]

Śmieci plastiki w pojemnikach
Ekologia

Nie pal w piecu plastikiem!

Czy wiedzą państwo, że rocznie w gminie Wola Krzysztoporska „produkujemy” około 500 ton plastikowych odpadów! Tyle trafia do koszy i na PSZOK. Ale ciemną liczbę stanowią dodatkowo te odpady, które niezgodnie z prawem i logiką trafiają do pieca […]

śmieciarka i pracownicy opróżniający kosze
Gospodarka komunalna

ŚMIECI: Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok!

Informujemy, że dostępne są nowe kalendarze odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok. Spółka Eko-Region powinna dostarczyć kalendarze do każdej posesji, jeśli jednak ktoś nie dysponuje harmonogramem, można pobrać go z plików poniżej.
Harmonogramy są również dostępne przez cały rok na BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w zakładce Ochrona Środowiska i Rolnictwo → Harmonogram odbioru odpadów. […]

pojemniki z metalowej siatki na plastikowe odpady
Gospodarka komunalna

Przypominamy o opłacie za śmieci (III kwartał 2023)

W związku ze zbliżającym się terminem płatności za odbiór śmieci za III kwartał 2023, który przypada na 15 października 2023 r., przypominamy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten okres wynosi 31,50 zł od osoby miesięcznie (odpady segregowane). W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów stawka opłaty wynosi 29,50 zł od osoby miesięcznie. Za III kwartał płacimy więc jeszcze według starych stawek! […]

zielone kontenery na śmieci
Gospodarka komunalna

Uwaga! Nowe stawki za śmieci!

Uwaga! Od 1 października zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy opłaty za IV kwartał bieżącego roku, której termin płatności przypada do 15 stycznia 2024 r. […]

sesja Rady Gminy - radni przy stołach
Rada Gminy

Sesja Rady Gminy już 5 września

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXIV sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 5 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala 5). […]