Uwaga! Nowe stawki za śmieci!

zielone kontenery na śmieci

Uwaga! Od 1 października zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy opłaty za IV kwartał bieżącego roku, której termin płatności przypada do 15 stycznia 2024 r.

Od 1 października 2023 r. od jednej osoby miesięcznie zapłacimy:
– 33,00 zł
za odpady segregowane,
31,00 zł jeśli kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku.
W przypadku skorzystania z ulgi w wysokości 2,00 zł odpady bio nie mogą być oddawane firmie odbierającej odpady i nie mogą być dostarczane na PSZOK.

Zmiana stawek dotyczy opłaty za IV kwartał bieżącego roku (i kolejne), której termin płatności przypada do 15 stycznia 2024 r.

Na początku września br. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Odbiorem odpadów będzie zajmować się firma EKO REGION Sp. z o.o.
Zaoferowana przez ww. spółkę cena brutto za tonę odebrania i zagospodarowania odpadów jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim. Rosnące ceny paliwa, energii oraz wysokości wynagrodzeń powodują, że stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w umowach podpisanych w roku 2020, 2021 i 2022 mają tendencję wzrostową. Wiąże się to z koniecznością zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Biorąc pod uwagę wszystkie koszty utrzymania systemu, wzrost opłaty winien być o wiele wyższy, a wzrasta tylko o 1,50 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ilość odbieranych odpadów w ciągu roku od mieszkańców to ok. 3.300 ton, przemnożymy przez stawkę zaoferowaną przez firmę 1.294,92 zł, daje nam to łączną roczną cenę brutto 4.273.236 zł.
Finansowanie systemu odbioru odpadów odbywa się z opłat pobranych od mieszkańców, których obecnie w systemie mamy 10.650 (dane na 31 lipca br.).
I tak przeliczając:
• 7.704 ilość mieszkańców z ulgą bio mnożąc przez stawkę 31,00 zł i 12 miesięcy, rocznie daje to wpływ do budżetu w wysokości 2.865.888,00 zł;
• 2.946 ilość mieszkańców bez ulgi bio mnożąc przez stawkę 33,00 zł i 12 miesięcy, rocznie daje to wpływ do budżetu w wysokości 1.166.616 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd może pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w dwóch przypadkach: gdy pieniądze z opłat mieszkańców nie wystarczają na pokrycie kosztów, gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nasza gmina również w tym roku skorzystała ze wskazanej wyżej możliwości. Do samej umowy z firmą odbierającą odpady gmina będzie musiała dołożyć z budżetu ok. 240.732 zł plus koszty w wysokości ok. 139.623 zł utrzymania PSZOK i obsługa administracyjna, co daje razem ok. 380.355 zł wsparcia ze strony gminy.