Wypalania traw zakazuje prawo!

nie wypalaj traw - pożar wypalanie

Wraz z nadejściem okresu jesiennego wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To bardzo niebezpieczny i niekorzystny dla środowiska proceder. Warto też wiedzieć, że wypalania traw zakazuje prawo! Za łamanie tego zakazu grożą sankcje w postaci aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30.000 złotych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje błędne przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy odrost młodej trawy. Wręcz odwrotnie – ziemia wyjaławia się, dodatkowo niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w zaroślach. Rośliny, które wyrastają później na pogorzelisku, chorują z powodu przenawożenia, jako że nadmiar składników pokarmowych w glebie jest czynnikiem chorobotwórczym.
Trzeba pamiętać, że trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Wypalania traw zakazuje prawo, m.in. Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023 r poz. 1336 tj.):
• Art. 124. ust. 1 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• Art. 130 a. ust. 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30.000 złotych.
• Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1356 ze zm.) „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Oprócz wspomnianych kar rolnikowi, który zostanie nakryty na uprawianiu tego procederu a jest beneficjentem dopłat, mogą grozić dotkliwe sankcje ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.