Rolnicy pozbyli się folii i odpadów

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą

Rolnicy z terenu gminy Wola Krzysztoporska oddali – nie ponosząc kosztów – aż 16,5 ton śmieci. W dniu 9 sierpnia 2023 r. na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

W wyniku realizacji zadania odebrano odpady o łącznej masie 16,50 ton od 29 gospodarzy, którzy wcześniej złożyli stosowne deklaracje w ramach inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Odbiorem i transportem odpadów z PSZOK zajmowało się Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c. z siedzibą w Łasku, ul. Leśników Polskich 65.
Zbiórka odpadów przeprowadzona była w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” na którą Gmina Wola Krzysztoporska pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu rolnicy mogli oddać swoje odpady za darmo!
Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych naszego środowiska.

Ważne!
Odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BIG BAG, opony) nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji.
Nie można ich również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest obowiązkiem rolnika.
Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych można znaleźć w BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.