OSP w Rokszycach działa już 80 lat

poczet sztandarowy z flagą

Powstała w trudnym, wojennym czasie, w roku 1943 i działa do dziś, służąc ratunkiem i pomocą. Ochotnicza Straż Pożarna w Rokszycach skończyła właśnie 80 lat i wygląda na to, że jak na tak wiekową damę ma się całkiem dobrze.

Z okazji jubileuszu strażacy przygotowali uroczystość, podczas której nie tylko wspominali przeszłość, ale i wyróżnili najbardziej zasłużonych druhów. Obchody rozpoczął przemarsz pododdziałów pod dowództwem zastępcy komendanta gminnego związku OSP RP w Woli Krzysztoporskiej druha Tomasza Jakubiaka, który złożył meldunek członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego wójtowi gminy Wola Krzysztoporska Romanowi Drozdkowi. Mszę świętą w intencji strażaków poprowadził ks. Stanisław Stępień z Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Piotrkowie Trybunalskim. Ksiądz kanonik obdarował też druhów z Rokszyc obrazem świętego Floriana, patrona strażaków. Zebranych gości powitał z kolei sołtys Rokszyc i jednocześnie strażak Piotr Skupień, który też poprowadził całą uroczystość przygotowaną według strażackiego ceremoniału – z meldunkiem i podniesieniem flagi na maszt.
Historię jednostki OSP Rokszyce przedstawił druh Emil Hilski, a później nagrodzono tych, którzy w tej historii zasłużyli się najbardziej.

Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony druh Roman Lasota.
Medalem brązowym Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: druh Sławomir Fresel i druh Marcin Wężyk.
Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni: druh Damian Niezgoda oraz druh Daniel Kaźmierczak.

Doceniono także seniorów. Mając na uwadze ich długoletnią służbę oraz ogromny wkład i zaangażowanie w życie jednostki, na prośbę zarządu OSP w Rokszycach wójt gminy Wola Krzysztoporska uhonorował ich pamiątkową statuetką i dyplomem. A byli wśród nich:

druh Zdzisław Skupień
druh Mieczysław Adamczyk (odebrała Krystyna Adamczyk)
druh Bogdan Junicki
druh Jan Ludwikowski
druh Stanisław Macioł
druh Stanisław Wężyk
druh Zdzisław Kaźmierczak

Podziękowano także druhom, którzy w latach ubiegłych poświęcali swój czas i pełnili funkcje w zarządzie OSP w Rokszycach, a byli to druhowie: Mariusz Lasota, Ryszard Ogrodnik, Andrzej Olejnik, Ireneusz Dryzek.

Swoje podziękowania strażacy z OSP Rokszyce reprezentowani przez prezesa Rafała Adamczyka i naczelnika Piotra Wężyka przekazali także osobom, z którymi od lat udanie współpracują. A znaleźli się wśród nich ks. Stanisław Stępień i panie z KGW w Rokszycach pod wodzą Katarzyny Jarosińskiej (które i tym razem nie zawiodły i przygotowały wspaniałą ucztę dla strażaków i zaproszonych gości).

Szczególne wyróżnienie trafiło też do wójta Romana Drozdka. – Jest wśród nas osoba, bez której ta uroczystość nie przebiegałaby w tym miejscu na tle tego pięknego Domu Ludowego. Osoba, dzięki której zrealizowało się wiele naszych planów i marzeń. Osoba, która od początku widziała w naszej jednostce potencjał, przez wiele lat okazywała nam życzliwość i wsparcie. Dziękujemy za ofiarność i za te wszystkie lata ciężkiej pracy dla dobra naszej jednostki oraz całej społeczności – mówił druh Piotr Skupień tuż przed przekazaniem druhowi Romanowi Drozdkowi aktu nadania Członka Honorowego OSP w Rokszycach.
– 80 lat OSP Rokszyce to brzmi dumnie. Dziś wracamy pamięcią do założycieli tej organizacji. Ich mądrość z 1943 r. przetrwała do dziś. I mimo wielkich zdobyczy techniki, ręce strażaków są ciągle potrzebne. Te miliony, które przeznaczamy na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Wola Krzysztoporska nie wystarczyłyby, bo do tego sprzętu trzeba dołożyć ludzkie poświęcenie, determinację, by zostawić rodzinę i kosztem własnego czasu ruszyć z pomocą, narażając się na niebezpieczeństwo – mówił wójt Roman Drozdek, dziękując strażakom za ich służbę.

Za wieloletnią współpracę i wsparcie tytułem Członków Honorowych jednostki wyróżniono również druhów Jana Czubałę i Janusza Stusa. Podziękowania popłynęły także do przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Gniewaszewskiej i radnego Grzegorza Koneckiego i tych, którzy pomogli w organizacji uroczystości: do Andrzeja Lasoty i orkiestry OSP z Gomulina pod batutą Andrzeja Łaskiego za piękną oprawę muzyczną, do sponsorów (Roman i Justyna Lasotowie, Janusz Stus) i wspierających (Marcin i Piotr Wężyk, Ryszard Cieślak) oraz strażaków z terenu gminy Wola Krzysztoporska, którzy przyjechali wspólnie świętować jubileusz swoich kolegów.
Uroczystości zakończyła wspólna biesiada przygotowana przez panie z KGW Rokszyce.

Na zdjęciach strażacy z OSP Rokszyce i zaproszeni goście podczas uroczystych obchodów jubileuszu 80-lecia OSP Rokszyce.

Fot. Anna Wiktorowicz