Wigilijne spotkanie u strażaków

Strażacy i ksiądz przy wigilijnym stole

Strażacy z terenu gminy Wola Krzysztoporska podsumowali rok i podzielili się opłatkiem, a wszystko podczas wigilijnego spotkania, które odbyło się 2 grudnia w sali OSP w Woli Krzysztoporskiej.

Uroczyste zebranie otworzył i poprowadził Wojciech Kamiński, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, który przypomniał najważniejsze wydarzenia mijającego roku, m.in.: obchody 50-lecia Zarządu Gminnego OSP i nadanie mu sztandaru. W drodze głosowania ustalono harmonogram zebrań strażackich i najważniejszych uroczystości, które odbędą się w przyszłym roku. Zgodnie z decyzją większości gminne zawody sportowo-pożarnicze przeprowadzone zostaną w Gomulinie, a Gminny Dzień Strażaka świętować będziemy w Krężnej.
O niezwykłej uroczystości 80-lecia OSP Blizin i jednocześnie fakcie nadania sztandaru jednostce przypomniał Jan Czubała, pracownik Urzędu Gminy i jednocześnie członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim. Była to pierwsza po 100 latach uroczystość strażacka w dekanacie rozprzańskim, w której udział wziął biskup – tym razem biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej ks. Andrzej Przybylski.
Działalność operacyjno-bojową podsumował komendant gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej druh Mirosław Jakubczyk. Przypomniał liczbę wyjazdów poszczególnych jednostek (niezmiennie najwięcej mają te, które należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czyli: OSP Wola Krzysztoporska, OSP Parzniewice i OSP Gomulin). Komendant omówił również wyniki szkoleń, podczas których 11 nowych druhów uzyskało tytuł strażaka ratownika (kurs podstawowy), 7 ukończyło kurs z zakresu ratownictwa technicznego, a 3 skończyło kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
O nakładach poniesionych przez gminę Wola Krzysztoporska na OSP mówił, dziękując jednocześnie strażakom i składając im najlepsze świąteczne życzenia, wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. A w tym roku była to niebagatelna kwota ok. 4,2 mln zł. W ramach tej sumy m.in. do jednostek w Bujnach i Krężnej trafiły dwa nowe samochody pożarnicze, w Bogdanowie budowany jest garaż dla OSP, a na działalność bieżącą i utrzymanie gotowości bojowej przeznaczono ponad 1 mln zł.
Podziękowania strażakom przekazali także: w imieniu wszystkich radnych przewodnicząca RG Małgorzata Gniewaszewska, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba i przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Mariusz Pietraszczyk.
Część wigilijną spotkania rozpoczął modlitwą ks. proboszcz parafii Wola Krzysztoporska Andrzej Gruca. Strażacy podzielili się opłatkiem, a później zasiedli do wspólnej wieczerzy przygotowanej przez panie z KGW Wola Krzysztoporska.
Na zdjęciach strażacy OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska i zaproszeni goście podczas wigilijnego zebrania.

Fot. Anna Wiktorowicz