Historia OSP Rokszyce

Jednostka Straży Pożarnej w Rokszycach powstała w roku 1943, założycielami jej byli Jerzy Trajdos, Piotr Niezgoda i Stefan Nowak. Jednostka mieściła się wówczas na terenie prywatnym poszczególnych Prezesów. W 1956 roku powstał Komitet Budowy Strażnicy, na czele którego stanęli Henryk Niezgoda, Adam Skupień i Józef Dryzek. Wtedy też nabyta została działka pod budowę Strażnicy OSP. Budowa zakończyła się w 1965 r.i nowy obiekt został oddany do społecznego użytkowania mieszkańcom okolicznych miejscowości. Straż wzbogaciła się o pierwszą nową motopompę 'WSM’ oraz syrenę alarmową, zaś w 1969 r. o platformę konną.  W roku 1980 Prezesem OSP w Rokszycach został Mieczysław Adamczyk, który funkcję tę pełnił przez 10 kolejnych lat. W tym okresie naczelnikami byli: Jan Szyja, Marian Marek, Ireneusz Dryzek. W latach 1990-1994 Prezesem OSP był Andrzej Olejnik, natomiast naczelnikiem – Leszek Krystek. Skarbnikiem od roku 1980 był druh Zdzisław Skupień, zaś na zebraniu wyborczym w roku 1998 funkcję tę przejął i sprawuje do dziś jego syn Piotr. Od roku 1994 Prezesem ponownie został Mieczysław Adamczyk, a stanowisko naczelnika objął Ryszard Ogrodnik. W 1997 r. do OSP został przydzielony lekki samochód bojowy marki 'Żuk’. Poświęcenie tego pojazdu odbyło się w trakcie Dożynek Kościelnych na terenie OSP Rokszyce. Od roku 2005 do dziś prezesem jest druh Rafał Adamczyk. Od 2011 r. naczelnikiem OSP w Rokszycach jest Mariusz Lasota, Wiceprezesem Zdzisław Skupień, z-cą Naczelnika jest Piotr Wężyk, Gospodarzem – Dariusz Ogrodnik. Sekretarzem od 1998 r. do chwili obecnej jest Sławomir Junicki.
Z upływem lat budynek jednostki zmieniał swój wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, został wybudowany garaż na samochód bojowy, wymienione okna, podłoga z drewnianej na terakotową. W 2008 r. OSP w Rokszycach otrzymała nowy lekki samochód bojowy 'Gazela’, który jest wykorzystywany przez druhów do działań ratowniczych. Jednostka w Rokszycach, mimo trudnych warunków, czynnie wywiązuje się z nałożonych obowiązków służbowych. Jest jedyną jednostką strażacką reprezentującą gminę podczas wszelkich uroczystości kościelnych w parafii NMP Królowej Pokoju w Piotrkowie Tryb.
Dziś jednostkę  OSP Rokszycach tworzy 18 członków.  12 z nich posiada przeszkolenie podstawowe. Ośmiu honorowych druhów (seniorów) często służy wsparciem swej jednostce podczas świąt i uroczystości okolicznościowych. Strażacy czynnie współpracują z reaktywowanym w 2011 r. Kołem Gospodyń Wiejskich w Rokszycach.