Ostatni raz obradowali w starym składzie

Zdjęcie grupowe Rady Gminy 2018-2024
Rada Gminy Wola Krzysztoporska i władze gminy kadencji 2018-2024

Za nimi mnóstwo pracy, bo była to jedna z najdłuższych – bo ponadpięcioletnia kadencja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni spotkali się podczas 73 sesji RG i podjęli aż 603 uchwały, decydując o tym, co zmieni się w naszej Małej Ojczyźnie. Część radnych żegna się z samorządem, pozostali będą podejmować najważniejsze dla gminy decyzje przez kolejnych 5 lat. 18 kwietnia odbyła się ostatnia w starym składzie sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Były podziękowania, kwiaty, wzruszenia, bo samorządowej pracy niektórzy radni poświęcili kilkanaście lat.
Za wspólną pracę dziękowała przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska.
– Dzisiejsza sesja to symboliczne zwieńczenie VIII kadencji Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Była to kadencja szczególna, wręcz wyjątkowa, choćby z tego względu, że trwała prawie 5,5 roku. Naznaczona dramatem pandemii COVID-19, wojną w Ukrainie po agresji Rosji, wielkim wzrostem inflacji, co powodowało szereg problemów. Z tych przeciwności nasza gmina wyszła obronna ręką i trzeba powiedzieć, że mijająca kadencja jest rekordowa jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne – mówiła przewodnicząca RG. – Dziękuję państwu radnym za współpracę w tej kadencji, za inwencję, aktywność, wszelkie zgłoszone inicjatywy, interpelacje, dyskusje, a czasem spory. Szczególne podziękowania kieruję też pod adresem pana wójta Romana Drozdka, który wraz z całym zarządem inicjował, a następnie energicznie, konsekwentnie i skutecznie wdrażał działania, które zaowocowały poprawa jakości życia naszych mieszkańców. Dziękuję także za merytoryczną współpracę wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Wszyscy możemy być dumni, ze gmina Wola Krzysztoporska rozwija się i pięknieje – mówiła Małgorzata Gniewaszewska.
Radni dziękowali także zastępcy wójta Mieczysławowi Warszadzie, skarbnikowi gminy Wiesławowi Jagielle, sekretarzowi gminy Dominikowi Ambrozikowi oraz obsługującej Radę Gminy Monice Rudzkiej z UG.
Przewodniczącej RG, ale też wszystkim radnym dziękował z kolei wójt Roman Drozdek.
– Pani przewodnicząca, dziękuję za olbrzymie zaangażowanie w wypełnianie obowiązków przewodniczącej Rady Gminy. Dziękuję za pani uczciwość, rzetelność i dbałość o to, by nie tylko na terenie gminy Wola Krzysztoporska, ale również na terenie powiatu, województwa czy nawet kraju organ uchwałodawczy był godnie i pięknie reprezentowany. Wykonała to pani wzorowo, znakomicie, a znając pani charakter, jestem przekonany, że będziemy nadal współpracować w sprawach dotyczących rozwoju naszej gminy – mówił wójt. – Słowa podziękowania chciałbym również skierować pod adresem wszystkich państwa radnych za tę znakomitą współpracę i przede wszystkim za mądre, trafne decyzje. Myślę, że możemy być dumni z tego okresu, bo to dzięki tej grupie udało się stworzyć wiele rzeczy dla naszej społeczności. Co więcej, ta nasza ponadpięcioletnia działalność stworzyła wytyczne programowe na przyszłość. Wykonaliśmy inwestycje za ponad 105 mln zł. To kolejny rekord. Oprócz tego mamy przemyślane analizy, propozycje i programy na przyszłość, które już są zapisane na kolejną kadencję. Państwa zasługą jest nie tylko wykonanie tych inwestycji, które pewnie już cieszą mieszkańców, ale ważne są także te decyzje, które wybiegły w przyszłość. To wszystko nasza wspólna zasługa – dziękował wójt Roman Drozdek.

Z pracą w Radzie Gminy żegnało się tego dnia 8 radnych: przewodnicząca Małgorzata Gniewaszewska (po 2 kadencjach), zastępca przewodniczącej Dariusz Pytka (po 6 kadencjach), który nie zdecydował się na kandydowanie na kolejną, podobnie jak Tomasz Filipek (po 1 kadencji), a także Beata Wieczorek (po 2 kadencjach), Agata Szmalec (po 1 kadencji), Maria Biegańska (po 1 kadencji), Paweł Malik (2 kadencje – wcześniej 2010 – 2014), Jolanta Kabzińska (po 1 kadencji).
Na kolejnych 5 lat w Radzie Gminy pozostają: Michał Gaworczyk, Beata Gawryszczak, Grzegorz Konecki, Edyta Michalak, Krzysztof Jarząbek, Kamila Kaczorowska i Magdalena Magiera.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania, do których się przyłączamy!

Fot. Anna Wiktorowicz