przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy
Rada Gminy

W czwartek sesja nadzwyczajna

Przewodnicząca Rady Gminy Wola zaprasza na XLIX/2022 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). A chodzi m.in. o wprowadzenie do budżetu środków na tzw. dodatek węglowy. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

O problemach społecznych na sesji Rady Gminy

O pomnikach przyrody i problemach społecznych będą m.in. dyskutować radni podczas najbliższej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVIII/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy
Rada Gminy

Sesja Rady Gminy 19 sierpnia

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 roku (piątek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]

sesja Rady Gminy, radni podczas głosowania
Rada Gminy

Sesja Rady Gminy w najbliższy piątek

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). W porządku posiedzenia m.in. debata o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach w budżecie. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

Sesja absolutoryjna 29 czerwca

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLV/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Pod obrady trafi m.in. „Raport o stanie gminy” i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2021. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

We wtorek sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]

sesja rady gminy, radni przy stoolikach
Rada Gminy

We wtorek sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XL sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 8 marca 2022 roku (wtorek), godz. 15.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]